Užitočné odkazy

Cenník

Cena za poskytnutie služby sa stanovuje vždy na základe dohody s klientom, v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb, ako aj pripravenosti a množstva dokladov na spracovanie a ďalších faktorov, definovaných na základe požiadaviek klienta.

Nakoľko stanoviť obojstranne prijateľnú cenu hneď na začiatku spolupráce je obtiažne, uprednostňujeme stanovenie ceny paušálne tak, aby klient mal presný prehľad koľko za poskytnuté služby zaplatí.

Zúčtovacie obdobie môže byť podľa dohody mesačné alebo štvrťročné.

Úhrady za služby môžu byť realizované podľa priania klienta bankovým prevodom alebo hotovostne.

Pre zaslanie cenovej ponuky kliknite sem